Help/Support
Like
Contact

บริการรับฝากขายบ้าน

บริการรับฝากขายบ้าน ( ธาตุพนม นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง),บ้านเดี่ยว,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์,โรงแรม,รีสอร์ท, ทาวน์เฮาส์, คอนโด, ที่ดิน,กิจการ..
เมื่อท่านใช้บริการกับเราสิ่งที่ท่านจะได้รับ
* ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
1 ทำการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออินเตอร์เนต (ลงโฆษณาเว็บไซต์ของบริษัทฯ, และเว็บไซต์ของแหล่งอื่นๆ)
2 ทำป้ายโฆษณาติดตามชุมชนต่างๆ
3 บริษัทตั้งอยู่ในเขตอีสานตอนบน ซึ่งง่ายต่อการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 

*ด้านช่วยเหลือผู้ซื้อ
1 ทำการติดต่อกับผู้ซื้อ ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้ซื้อ การพาชมบ้าน เพื่อลดการเสียเวลาและความเสี่ยงต่อมิจฉาชีพ ของผู้ขาย
2 การดำเนินการด้านสินเชื่อ การทำสัญญา และการโอนกรรมสิทธิ์ในกรมที่ดินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
3 มีบริการตกแต่ง ต่อเติม ก่อสร้างอย่างครบวงจร
*เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อตัดสินใจใช้บริการฝากขาย
1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีกรรมสิทธิ์ฝากขาย
2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีกรรมสิทธิ์ฝากขาย
3 สำเนาโฉนดที่ดิน (บ้าน)
*เงื่อนไขของสัญญา
1 บุคคลที่ทำสัญญาต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ หรือมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์
2 หากทรัพย์ขายได้ภาย 6 เดือนจะคิดค่าบริการ 3%
3 สัญญาจะมีอายุ 6 เดือน นับตั้งแต่วันทำสัญญา
*หากขายไม่ได้ทางบริษัทฯ จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
หรือ ท่านที่ต้องการ ซื้ออหังสาริมทรัพย์ ประเภทใดยังหาที่ถูกใจไม่ได้ เรายินดีให้บริการ เพียงคุณส่งรายละเอียดทรัพย์ที่ต้องการซื้อ ทำเล ราคา และรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) และเราจะดำเนินการจัดหาทรัพย์ตามที่คุณต้องการ

ติดต่อ 0928282493, 0809997997, 0649536363