Help/Support
Like
Contact

ให้เช่าที่ระยะยาว ติดถนนทางหลวงหมายเลข22 สกลนคร นครพนม


🐥ต้องการให้เช่าที่ระยะยาวคะหน้าก้วางติดถนนทางหลวงหมายเลข22สกลนคร_นครพนม เหมาะกับจัดตั้งโรงงาน,ปั้มน้ำมัน,แหล่งท่องเที่ยว,การเกษตรและอื่นๆ
เกษตรเริ่มต้นที่1,500\ไร่ กิจการอื่นๆ25,000\ไร่ มีไฟฟ้าแรงสูงมีโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ไกล,ฝั่งตรงข้ามมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 0801929994 คุณตั๊ก



Order Info

Delivery Info