15 เมษายน 2558

ซื้อ ขาย ฝากขาย เช่า บ้าน ที่ดิน อสังหา หอพัก ที่พัก โรงแรม ธาตุพนม นครพนม และจังหวัดใกล้เคียง

Share & Comment

ในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าอำเภอธาตุพนมจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในย่านนี้ เพราะอยู่กึ่งกลางมุกดาหาร นครพนม มีสนามบิน และสะพานข้ามฝั่งโขง มีองค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์กลาง เป็นที่ศรัทธาของชาวไทยและลาว ผู้คนจะเข้ามาเที่ยว ทำมาหากินหรืออยู่อาศัยจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวลาวและเวียดนาม และอาจจะมีเขยต่างชาติ หรือนักลงทุนอื่นๆ หลังจากเปิด AEC จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในย่านนี้มีขนาดโตขึ้นอย่างแน่นอน
ในอนาคตรัฐบาลจะสร้างรถไฟจะเชื่อมต่อทั่วประเทศ รวมถึงผ่าน อำเภอธาตุพนมด้วย จะทำให้อสังราคาขยับสูงขึ้นมาก


Tags: , , ,